کمیته پیشگیری از غرق شدگی فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سوم مرداد روز جهانی پیشگیری از غرق شدگی شما را به پیوستن به پویش #قرن_بدون_غریق دعوت می‌کند

حقایق در مورد غرق شدگی :
غرق شدگی سریع و بی صدا اتفاق می افتد
شنا در اماکن آبی طبیعی با استخر کاملا متفاوت است
در ایران بیشترین آمار غرق شدگی مربوط به رودخانه ها است
در ایران 90% مغروقین خارج از محدوده نظارت مجیان غریق وارد آب شدند
آموختن شنا تضمینی برای غرق نشدن نیست اما تا حد زیادی شانس شما را افزایش می دهد
برای پیشگیری از غرق شدگی چه باید کرد ؟
هرگز تنها شنا نکنید
مهارت های آبی را بیاموزید
با فنون نجات غریق آشنا شوید
در مناطق تحت نظارت منجیان غریق شنا کنید
در اماکن آبی حتی یک لحظه از کودکان غافل نشوید
اگر منجی نیستید برای کمک به دیگران وارد آب نشوید
تلگرام فدراسیون :
https://t.me/irlsdf
ربات پویش :
https://t.me/irpishgiribot

#کمیته‌پیشگیری‌ازغرق‌شدگی
#پیشگیری‌ازغرق_شدگی
#قرن‌بدون‌غریق
#قرن_بدون_غریق
#سال‌بدون‌غریق
#سال۰۰
#نجات_ایمن
#شنای_ایمن
#drowningprevention
#drowningpreventionir
@who

 

ویدئوی منتشر شده توسط WHO در خصوص روز جهانی پیشگیری از غرق شدگی

 

با ترجمه و صدای حمید شریفیان 

خطرات شنا در کانال های انتقال آب

کمیته پیشگیری از غرق شدگی هیات نجات غریق و غواصی  استان قزوین

قاب آخر

کمیته پیشگیری از غرق شدگی هیات نجات غریق و غواصی  استان قزوین

خطرات شیرجه از ارتفاع

کمیته پیشگیری از غرق شدگی هیات نجات غریق و غواصی  استان کرمانشاه
راهنمای ارگان ها برای روز پیشگیری از غرق شدگی